Kelimeyi giriniz

Kişiye Özel Aromaterapötik ve Fitoterapötik Ürün Tasarımı

İnsanoğlu tarih buyunca hastalıklarının çaresini doğada aramış ve çoğu zaman da çözümü orada bulmuştur. Bugün modern tıpta çığır açan birçok ilaç molekülü, doğadan ilham alınarak tasarlanmıştır.

Binlerce yıllık geçmişe sahip aromaterapi ve fitoterapi, günümüzde kanıta dayalı birçok bilimsel çalışma ve araştırma ile birlikte, sağlıklı yaşamın sağlanmasında ve desteklenmesinde giderek artan bir öneme sahiptir. Modern tıbbın gelişimi ile birlikte geleneksel tedavilerin, bilimsel ve sistematik kullanımları bazı kısıtlı tedavi spektrumlarına önemli katkılar sağlayabilmektedir.

Kişiye özel aromaterapi ve Fitoterapi uygulamalarında, Klinik Aromaterapi ‘yi Liv Hospital Ulus bünyesinde ilk defa Türkiye ile tanıştıran ve bu konudaki çalışmalarıyla bilinen Eczacı Aslı Yazıcıoğlu’nun geliştirmiş olduğu formülasyonlar kullanılmaktadır. Ayrıca, bazı ürünlerin ArGe ve standardizasyonunda İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte çalışılmaktadır.

Bu uygulamalar; LIV STOP AGING KLİNİĞİ bünyesinde var olan “Sağlıklı Yaşam Yönetimi Konseyi” tarafından değerlendirilen hastaların tedavisine veya yaşam tarzı değişikliklerine yönelik yapılmaktadır.

Dahilen hazırlanan ürünler, ilgili hekimin değerlendirmesine istinaden ve kişinin nutrigenomik, farmakogenomik, biyokimyasal verileri ile mikrobiyota raporlarına dayanarak kişiye özel olarak oluşturulmaktadır.

Söz konusu uygulamalar; Koku yoluyla, cilt üzerinden ve dahilen olmak üzere farklı şekillerde hazırlanabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi ve işbirlikleri için iletişim: info@klinikaromaterapi.com

 

ka-aromalab-3