Kelimeyi giriniz

stress-ve-anksiyete

STRES VE ANKSİYETE

Modern yaşamın önemli özelliklerinden bir tanesinin “stresli ruh halleri” olduğunu biliyoruz. “İş kolik” olmayı, “stresli” olmayı normal ve hatta çoğu zaman olumlu bir ifade olarak kullanıyoruz.

Stres deyince genelde psikolojik kaynaklı konular aklımıza gelir. Özel ve iş yaşamımızdaki ilişkiler, yaşanan sağlık sıkıntıları gibi zihinsel veya duygusal stresler akla gelir.

Stres kaynakları sadece psikolojik değil aynı zamanda fiziksel de olabilir: Maraton koşmak, ameliyat olmak, çalışma şartlarının değişmesi, soğuk ve sıcağa uzun süre maruz kalmak, kronik ağrı çekmek, yoğun kozmetik ürün kullanmak, kötü ve yetersiz beslenmek (Vitamin ve mineraller açısından zayıf) önemli fiziksel stres kaynaklarıdır.

Stres kaynaklarınızı değiştiremiyorsak onlarla baş etme yolunu öğrenmek önemlidir. Beyin stresli durumlarda vücut fonksiyonlarını çok belirgin bir şekilde değiştirme yeteneğine sahiptir.

Akut stres ile kronik stresin etkileri birbirinden farklıdır:

  • Akut (anlık) stres; hayatta kalmamızı sağlayabiliyor
  • Kronik (sürekli) stres; hayat kalitesini düşürerek, hastalıklara neden olabiliyor.

Akut stres ile kronik stresin etkileri vücut üzerinde farklıdır. Akut stres, hayatta kalma refleksimizin bir parçasıdır. Kaç ya da savaş refleksi! Akut stres sırasında vücutta oluşan değişiklikler; ağız kuruluğu, kan ve idrardaki hormonal değişlikler, kalp atışlarının ve kan basıncının artması, göz bebeklerinin büyümesi gibi ölçülebilir değişikliklerdir. Ve stres faktörü sona erdiğinde bu değerler normale dönerler. Ancak kronik stres vücudu sürekli bir alarm fazında tuttuğu için etkileri kalıcı olabilmektedir. Bu süreç ise birçok hastalığa zemin yaratmaktadır.

Stress ve Vücuttaki Tepkisi
*(Hans Selye)

stress-ve-vucuttaki-tepkisi

Zihin ve vücut arasındaki bağlantının çok güçlü olması nedeniyle, zihindeki rahatsızlıklar vücutta da hastalık olarak kendini gösterebiliyor (Litrell 2008).

STRES VE AROMATERAPİ

Aromaterapi, binlerce yıldır sadece fiziksel yaralarda değil psikolojik olarak yaralı olduğumuz zamanlarda da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Geleneksel kullanımı olan bu yöntemleri, bugün artık modern bilimin sayesinde nasıl etki ettiğini anlama şansımız oluyor. Kokuların beyin üzerinde yarattığı değişiklikleri ölçebiliyoruz.

Nasıl Etki Ediyor?

Strese karşı verdiğimiz tepkilerin beynimizde bulunan limbik sistemin bir bölümü olan hipotalamus tarafından yönetildiğini biliyoruz. Yayınlanan birçok çalışmaya göre koklamanın; diğer duyuların aksine -yani görme, işitme, dokunma, tatma gibi- aracı olmadan aynı limbik sisteme ulaşabilen tek duyu olduğu öngörülüyor. Ayrıca “koku” duyusu söz konusu olduğunda beynimize gelen tüm diğer uyaranlardan farklı bir durum daha vardır. Koku algısı ve duygudurum (emotion), beynimizde aynı sinir sistemi ağı içerisinde yer alırlar. İşte bu sistem limbik sistemdir.

Limbik sistem içerisinde sadece koku işlenmez, aynı zamanda beğeni, kızgınlık, öfke, haz, sevgi, şefkat, saldırganlık gibi bir çok duygu işlenir. Limbik sistem, kendi içinde ve diğer beyin bölgeleri ile ortak çalışarak “duygu merkezimizi” oluşturur.

Böylece koku duyusunun hem zihin hem de duygular üzerinde etkili olabildiğini söyleyebiliyoruz.

Aromaterapi ise kokunun etkisinden çok faydalanır ve güzel kokunun ötesindedir.

TERAPİ VE UYGULAMALAR

Klinik Aromaterapi seanslarında; danışanın sağlık öyküsü ile beraber beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı gibi bilgileri alınmaktadır. Yapılan koku ve duygu çalışmalarında kişinin geçmiş koku bağlantıları, beklentileri, uygulama şekilleri değerlendirilir ve kişinin koku profili oluşturulur.

Seanslar sırasında kullanılan kokular eşliğinde farklı terapi teknikleri de birleştirilmektedir.

Koklama (Inhalasyon) & Difüzyon

  • Kişiye özel hazırlanan koku karışımı ile beyinde bulunan “zevk hafızası alanı“ ile etkileşim sağlanması
  • Bazı esansiyel yağ içeriklerinin, beyindeki reseptör alanlarında bulunan dopamin, serotonin, ve noradrenalin gibi nörotransmiterlar üzerinde yarattığı etki
  • Çeşitli spreyler

Cilt Üzerinden

  • Ciltte bulunan duyu lifleri ile etkileşim sağlayan dokunma tekniklerinin uygulaması
  • Cilt ve vücut ürünleri: Duygusal beklentilere göre tasarlanan koku içeriğine sahip (canlandırıcı, sakinleştirici, düzenleyici), stresi azaltan, dolaşımı düzenleyen karşımlar